Product Category

Product Filters

Price

15  -  1780

TANGELO LB

RD$ 60.00 RD$ 60.00 60.0 DOP

GHEE ORGÁNICO 7.5OZ

RD$ 925.00 RD$ 925.00 925.0 DOP

RICOTTA ORGÁNICO 15OZ

RD$ 450.00 RD$ 450.00 450.0 DOP

MILD CHEDDAR PORCIÓN ORGÁNICO 8OZ

RD$ 395.00 RD$ 395.00 395.0 DOP

MOZZARELLA PORCIÓN ORGÁNICO 8OZ

RD$ 340.00 RD$ 340.00 340.0 DOP

KOMBUCHA TE NEGRO REMOLACHA

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

KOMBUCHA TE NEGRO FRUTOS ROJOS

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

PIÑA DESHIDRATADA ORGÁNICA 8OZ

RD$ 485.00 RD$ 485.00 485.0 DOP

MANGO DESHIDRATADO RODAJAS ORGÁNICO 8OZ

RD$ 335.00 RD$ 335.00 335.0 DOP

MIX PISTACHO Y ALMENDRA 8OZ

RD$ 485.00 RD$ 485.00 485.0 DOP

MIX PISTACHO Y ALMENDRA 16OZ

RD$ 750.00 RD$ 750.00 750.0 DOP

MIX PISTACHO, ALMENDRA Y CAJUIL 8OZ

RD$ 485.00 RD$ 485.00 485.0 DOP

MIX PISTACHO, ALMENDRA Y CAJUIL 16OZ

RD$ 750.00 RD$ 750.00 750.0 DOP

KOMBUCHA TE NEGRO JENGIBRE

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

KOMBUCHA HIBISCUS

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

KOMBUCHA TE VERDE MANZANA VERDE

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

KOMBUCHA TE NEGRO MANZANA VERDE

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP

KOMBUCHA TE NEGRO FRAMBUESA

RD$ 305.00 RD$ 305.00 305.0 DOP